ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal - Een toekomst vol gevaren

We zijn het gewoon dat de veiligheid en de vrijheid van de burgers niet gegarandeerd worden van zodra het parlement in zitting is. Gewoon omdat de wetgevende macht de enige is die de vrijheid in gevaar kan brengen door nieuwe sancties uit te vaardigen voor nieuwe gedragingen en het vermogen van iedereen door de belasting te stemmen.

Het is op vandaag in het bijzonder zo na de verkiezingen van 26 mei 2019.

De vorige coalitie, die in theorie deze was die het minst een bedreiging vormde voor de belastingplichtige, zal in ieder geval niet verdergezet worden, bij gebrek aan een parlementaire meerderheid. Ze is bovendien bijzonder ontgoochelend geweest voor de belastingplichtige aangezien ze zelf de belastingen niet verlaagd heeft, maar zich beperkt heeft tot het verlagen van het groeipercentage.

De winnende partijen, van het extreem links in Wallonië tot het extreem rechts in Vlaanderen (VB) hebben gelijkaardige programma’s, zoals vaak het geval is, die enorme belastingverhogingen inhouden.

De bezorgdheden rond het klimaat van andere partijen zullen gepaard gaan met grote uitgaven en een vermindering van de economische activiteit, wat enkel kan leiden tot nog meer wettelijke heffingen. Bovendien is de link die kunstmatig door sommige van die partijen werd gelegd tussen de klimaatpolitiek en een nog grotere herverdeling dan deze die reeds in West-Europa wordt toegepast, ook een mogelijke oorzaak van belastingverhoging.

In die context is het vermogen, niet altijd even logisch, het voorwerp van het maximum aan hebzucht. Het zijn dus de eigenaars van onroerend goed en de bezitters van roerende goederen die zich het meest zorgen moeten maken.

Thierry AFSCHRIFT

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2019 Idefisc & Words and Wires W3validator