ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

De slagen van de berenklauw - Bedrieglijke reclame

Op het ogenblik dat we publiceren, weten we dat de overheid een “nieuwe fiscale amnestie” heeft aangekondigd voor het jaar 2013.

De waarheid is dat er sinds een wet van 2007 een permanent systeem van fiscale regularisatie bestaat, dat ook een strafrechtelijke amnestie met zich meebrengt, dit onder bepaalde voorwaarden.

Het is dus niet nodig om een nieuw systeem van fiscale amnestie te creëren. We kunnen hoogstens rechtvaardigen dat enkele voorwaarden van het redelijk strikte systeem tijdelijk versoepeld worden.

Wat de overheid voorstelt, is in werkelijkheid geen “nieuwe fiscale amnestie”, maar de afschaffing, zeker vóór het einde van 2013, van de bestaande fiscale amnestie en een zeer gevoelige verzwaring van de tarieven tegen dewelke een regularisatie tegenwoordig voor het jaar 2013 mogelijk is.

Eigenaardige communicatiemethode die erin bestaat het tegenovergestelde te zeggen van hetgeen men doet…

Het is nog meer verwonderlijk dat het actuele systeem van fiscale amnestie, zonder al te veel moeite, belangrijke inkomsten opbrengt voor de Staat en dat deze, zeker in 2014, voorgoed zullen verdwijnen, zonder enige garantie dat het in het budget voor 2013 verwachte rendement wordt behaald.

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator