ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal: De vennootschapsbelasting aan 20%

Er gaan eindelijk enkele stemmen op opdat België zou ophouden met het land te zijn met de hoogste vennootschapsbelasting van Europa (33,99%).

Dit betekent nog niet dat ze zullen gehoord worden, zolang er in de politieke wereld een terughoudendheid bestaat tegenover enkele belastingverlagingen.

Met uitzondering, zoals gewoonlijk, van Frankrijk waar de administratie veel te omslachtig is en de belastingen veel te hoog zijn, hebben bijna alle landen van Europe hun tarief van vennootschapsbelasting in de voorbije 30 jaar verlaagd, behalve België.

20 jaar geleden werd dit zeker voorgesteld, maar men heeft de voorkeur gegeven aan het behouden van dat hoge tarief van 33,99% en het invoeren van het zeer oneerlijke stelsel van de notionele interesten. Hiervan kunnen enkel de sterk gekapitaliseerde bedrijven genieten en niet deze die effectief werken. Vandaag is dit instrument weinig efficiënt geworden, deels door de vele limieten die hem werden opgelegd, maar vooral omdat net, zoals de reële interestvoet, deze van de notionele interesten op spectaculaire wijze is gedaald tijdens de voorbije jaren.

Indien men de vennootschapsbelasting effectief zou verlagen, zou dit ook op een voldoende belangrijke manier moeten gebeuren. Een verlaging met enkele percenten zou weinig buitenlandse investeerders aantrekken en zal de ondernemingszin van de Belgen niet aanwakkeren. Om concurrentieel te kunnen zijn, moet België, dat reeds door haar veel te hoge belasting op arbeid een achterstand heeft, haar tarief terugbrengen tot ongeveer 20%.

Bovendien zouden de politici deze keer de moed moeten hebben om de belasting echt te verlagen, en geen tariefverlaging te compenseren met een verbreding van de belastbare grondslag, al was het maar met een afschaffing van de notionele interesten.

De nodige “budgettaire marges” moeten zich evenmin vertalen in een verhoging van andere belastingen. Men zou eindelijk moeten denken aan wat men nooit doet: effectief de uitgaven verminderen.

Thema : Vennootschapsbelasting

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2019 Idefisc & Words and Wires W3validator