ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal: De vennootschapsbelasting echt verlagen

Blijkbaar heeft de regering eindelijk begrepen dat het voor een land dat competitief wil zijn onmogelijk is om een belastingtarief voor vennootschappen te handhaven op 33,99%, het hoogste in gans Europa.

Maar doet dat op een onhandige manier...

Er wordt onmiddellijk bij verteld dat de tariefverlaging “budgetneutraal” moet zijn, wat betekent dat de eigenlijke vennootschapsbelasting niet daalt. Het tarief daalt wel, maar de belastbare basis gaat in dezelfde mate de hoogte in.

In dat geval is het duidelijk dat deze “grote hervorming” een maat voor niets is: wanneer de ondernemingen in het totaal evenveel moeten betalen, zullen er zijn die minder betalen, anderen die meer betalen.

En er bestaat op dit moment geen politieke wil om de winnaars en de verliezers van deze operatie aan te duiden. Er wordt alleen maar een blanco operatie aangekondigd, zeer mediatiek, maar met weinig inhoud.

Het wordt nochtans tijd om te gaan begrijpen dat andere landen de vennootschapsbelasting echt verlagen, met soms behoorlijke tariefverminderingen zoals in Groot-Brittannië; België kan zich niet langer veroorloven om, zowel voor de particulieren als voor de vennootschappen, een van de koplopers te blijven qua belastingdruk. Maar kom dan achteraf niet klagen dat ondernemingen België verlaten of er niet langer willen investeren.

Een begrotingsevenwicht is een meer dan redelijk doel. Maar dat kan men ook bereiken met andere middelen dan het immobilisme waarin de vennootschapsbelasting op hetzelfde niveau behouden blijft.

In tegensteling tot wat ze zegt moet deze regering de uitgaven verminderen, wat ze tot nog toe nooit gedaan heeft!

De overheidsuitgaven zijn alsmaar blijven stijgen en er kan een evenwicht bereikt worden door een vermindering van deze uitgaven, in eenzelfde mate als de daling van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting.

Thema : Vennootschapsbelasting

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator